പട്ടാമ്പി ശാഖ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ യോഗവും മുൻ കുലപതി അന്തരിച്ച കൊടിക്കുന്നത്ത് പിഷാരത്ത് അച്യുത പിഷാരോടിയുടെ 110മത് ജന്മദിനാഘോഷവും മഹാദേവമംഗലം പിഷാരത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്ററെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും

 

Comments